Language TED Translators

TED's volunteer translators weigh in on Session 5: Now in Hungarian and Traditional Chinese!

Posted by:

Here’s Session 5’s unedited running notes from our crack team of Open Translation Project translators, taken as they watch the live webcast of TEDGlobal 2009!

Click through to view the running notes for Session 5 in …

Hungarian繁體中文


Beau Lotto
Miért vannak a színek? Nincsen direkt hozzáférésünk a valósághoz. A beérkező információnak csakis kontextusban van értelme.
Példákat mutatott arra, a szinek hogyan csalnak meg. És hogyan csalnak meg a minket a mozgások.
A méhek is hasonlóan működnek, őket is becsapja az illúzió.
Hogyan lehet a színeket átalakítani hanggá? Egy hatéves kislány festett és a szinekhez illő hangokat is kiválasztotta.
Jó annak aki hallja is a szineket.

Rebecca Saxe
Látjuk, hogy a másik mire gondol a másik ember? Tudjuk, esetleg sejtjük?
Az agy speciális területei a különbözó gondolatok megjelenítésért felelősek.
Ez a különböző életkorban más és más. A felelősségnek, a morális döntésekneknek is jól megfeleltethetőek a területek.
Külső mágneses behatásra az erkölcsi itéleteink is megváltoznak. Hupsz ! Ez ám a meglepetés.
Chris Anderson külön és megkérdezi Rebeccát: nem félelmetes ez, nem lehet ezzel manipulálni? Még nem, mondja Rebecca.
Most megnyugodhatunk?

Henry Markram
Blue brain. Célja felépíteni az emberi agy modelljét. Ma 2 millárd embernek van valamilyen mentális problémája.
Minden, amit látunk gyors döntések sora. Perceptual bubble. A neocortex a kapcsolatok miatt épült ilyen nagyra.
Az agy felületén helyezkednek el a dontéshozo cellák. De mivel egyre több és egyre nehezebb helyzetet kellett az agyunknak
kezelnie, ezért növelnie kellett a felületét. Ezért barázdálódott.
A neokortex oszlopainak a megértése a következő lépése. Mint az erdőben a fák, a neuronok is mind-mind mások.
Ezt építik föl IBM számítógépekben, szoftveres modellek segítségével.
Olyan mindez, mintha tízezer notebookot kapcsolnánk össze, ahol egy notebook egy idegsejtnek felel meg.
Indulhat a modellezés. Néhány ilyen modellt látunk. Mintha csak élne. És tényleg, már majdnem.

James Geary
A metafórák lényege X = Y. Julia = Sun (Shakespeare szonettjéből)
Mintafelismerés Conceptual synesthesia … ha hangot hallunk színt láthatunk (lásd a Beau Lott előadásban a kislány).
Sex is hot. Metafórák vesznek körül minket, befolyásolják döntéseinket! Ahogyan megfogalmazzák .. úgy vislekedünk
A metafórák segítenek a felfedezésekben.

Manuel Lima a halózatokról beszél. Organized complexicity. Interdependencia. A nem látható dolgok, pl a politikai
hovatartozás is vizualizálható. Az egymással kapcsolatban lévő, egymással levelező személyek
hálóját nézve: a kék és a piros pártra szavazók élesen elkülönülnek egymástól.
Több webhely is foglalkozik az összefüggések vizuális ábrázolásával, mint pl a Flickerland, Tagraph, Amaznode, TextArc,
Visualizing the Bible, Wikiviz, Clusterball stb.

David Deutch
Régen az egyén életében alig történtek változások.Az elmúlt 40 évben annyi új felfedezés született mind az összes
korábbi évebne együtt. Korábban azt gondolták, hogy mindent tudnak és az is fölülről jön, és a tradíciókban van megírva.
Minden tudás az érzékeken keresztül jön.
DE. Egy csomó dolgot nem látunk, nem látjuk pl. a tér görbülését.
A nemlátható EMLÉKEZTET arra amit látunk. A rossz magyarázat az, amikor könnyen változtaható. A jó magyarázat nem változtatható.
Minden részletnek van szerepe. nem úgy mint a görög isteni magyarázatnak,

Bencz Zoltán


首先是第一個演講者 – Beau Lotto (神經科學家與視覺藝術家)

他的演講主軸是關於「視覺是如何運作的?」
說得更明白一點,去了解為什麼我們會產生錯覺,為什麼我們的視覺系統會允許「錯覺」的存在。
整個演講完後,讓你對於「真實」與「錯覺」,有一種新的體認。
一開場,他就現場利用道具與觀眾互動,做了兩個關於錯覺的視覺小測驗。
並藉此引出這場演說關於視覺的主軸,即我們的視覺認知,是必須依靠背景脈絡來產生(解釋)的。
經由錯覺遊戲,可以證明,這個論述是真實的。但是,Beau Lotto 想跟你解釋「為什麼」?
這才是這場演講真正的重點。並也許能借此,同時對我們自身的存在,有更進一步的認識。
因為之前的錯覺遊戲都是與「顏色」有關。所以,Beau 問到,為什麼需要有顏色的存在。
Beau 認為,是為了生存。他放了一張叢林中的黑白照片,你幾乎無法分辨出照片中有些什麼東西。
因此,顏色是動物生存所需要的。但是,因為世界上的光影是不停地在改變的。
能夠精準的辨認出某一種波長的光波是沒有意義的,因為那道光可能來自任何東西。
也因此,我們的視覺才會演化成為需要靠背景相關脈絡來詮釋。也才因此會產生「錯覺」。
Beau 又用了幾個不同實例來說明,例如:一句話,就算缺失不完整,你還是能讀出來。
一個左右對稱,一模一樣的沙漠照片,如果你先盯著左紅右綠的色塊一段時間,再回來看沙漠照片,
則它們變得不同了(殘像原理)。
這種視覺詮釋,不只針對顏色,動態視覺一樣適用。
如果你盯著一個正在旋轉的物品看,且你無從知道它是順時針或是逆時針旋轉,
則一瞬間你以為它是順時針轉,一眨眼,它又好像是逆時針轉,如此一直交替著。
不只人類視覺可能產生錯覺,其他動物也會。
Beau 做了一些熊蜂採蜜花朵顏色的實驗。
常有人利用錯覺遊戲,來警告人們說,我們的視覺是不可靠的。
Beau 認為,這些人是在胡扯。
因為我們的視覺系統,本來就不是設計用來觀察「真實」世界的。
也根本沒有所謂「真實」世界這種東西,觀察「真實」世界是不可能的。
因此我們的視覺系統,是設計用來讓我們依據過去的經驗,將訊息轉化成為有用的資訊。
Beau 最後又用了紫色和黃色玻璃紙,做了一個小實驗。
讓大家思考,何謂「真實」,何謂「錯覺」。

第二個演講者 Rebecca Saxe (認知神經科學家)

Rebecca 這場演講的主題是關於「其他的心靈」。
但她不是想問,「你如何分辨其它心靈是否真實」或者「你是否生存在虛擬世界裡」這種哲學性的問題。
也不是想問,「為什麼了解(改變)他人的心智信仰是如此困難」,這種多數人會有的感慨。
反而她是想問,「為什麼了解他人是如此簡單?」、「同理心是如何產生的?」
Rebecca 的研究發現,大腦中有一個特化的區塊 – rTPJ (Right Temporo-Parietal Junction/右顳顱頂接縫區)
專職此功能。而此區的特化,是在出生後才逐漸發展成熟的。
Rebecca 分別給三歲及五歲大的兒童講了一個「起司三明治」的故事
故事是這樣的,海盜 A 及 B 都喜歡吃起司三明治。海盜 A 先來到,並將他的三明治放在藏寶箱上方,然後離開了。
一陣風吹來,將海盜 A 的三明治吹到了地上。海盜 B 接著來到,也將三明治放在同一個地方,然後也離開了。
海盜 A 回來後,你認為他會吃在地上的三明治還是寶藏箱上的三明治?
五歲兒童會回答寶藏箱,然後如果接著問,我們應不應該怪海盜 A 吃了 B 的三明治?他們會回答,要怪風。
但是三歲小孩認為海盜 A 會吃地上的三明治。如果告訴他們正確答案,並問他們為什麼?
他們會說,也許海盜 A 地上的三明治髒了,所以他不喜歡,就去拿 B 的。
他們不能理解海盜 A 有可能誤會那個寶藏箱上的三明治是他的。
相對於這個實驗,成人版的實驗測試我們的道德判斷。
假設,一罐瓶子裡面裝著白粉。有四種可能:
A, 標示糖,真的是糖
B, 標示糖,其實是毒藥
C, 標示毒藥,其實是糖
D, 標示毒藥,也真的是毒藥
你無法得知標示可能有誤的情況下,
一般人會認為把 C 給別人吃的行為不可原諒(雖然結果並無傷害造成)
但是錯把 B 給別人吃,雖然可能造成傷害,還是值得原諒。
這就是「同理心」的作用。
但是如果我們使用一種稱為 TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)
[使用磁場干擾的非侵入式儀器] 針對 rTPJ 區域實施干擾。
則即使是成人,他們的判斷也會傾向於結果論(沒有造成傷害的,比較值得原諒)
這個實驗也驗證了 rTPJ 是專職負責我們產生「同理心」的大腦區塊。
演講完,Chris 問了一些問題,
首先證實,這個技術被美國五角大廈關注,曾試圖聯絡 Rebecca 來開發可能的應用。
但是 Rebecca 不感興趣。也要避免 TMS 在非自主意識下被使用。(尤其陪審團)
而對於認知產生的理論,Rebecca 認為在可見的未來內,並不會有顯著飛越的進展。
理由是「如果能有進展,它就不會被稱為千古最難解的問題了」。
Chris 給這個演講的評語是:「雖然有點可怕,但非常喜愛」。

第三個演講者 Henry Markram (神經科學家)

他致力於建造腦的電腦模型(以電腦模擬)。
因為要了解人腦,我們不能總是一直做動物實驗,因為人腦有些功能是特有的。
因此我們需要人腦模型以及理論。
我們對世界的認知,其實是在我們的腦內建造的。
智慧的來源來自於新皮質。(關於新皮質與智慧的理論可以參考 – 傑夫‧霍金斯談大腦科學將如何改變電腦
http://www.ted.com/talks/lang/chi_hant/jeff_hawkins_on_how_brain_science_will_change_computing.html)
由 Henry 領導的研究團隊致力於編錄新皮質的連結以及定位。
他們編寫神經元方程式演算法,並在超級電腦內真正的模擬建構出一個新皮質的單元,
完全象徵著真實大腦中,新皮質的連結。
他並相信,於未來的十年內,我們能夠看到這個領域的開花結果。

第四位演講者 James Geary

他的演講主題是「比喻、象徵」。
他認為「比喻、象徵」的三步驟是
1, 辨認特徵; 2, 認知的產生; 3, 認知不和諧
並給了一堆有趣的例子。
James 使用了一個新的線上演講軟體(有免費版跟付費版)
叫做 Prezi,非常有趣。
大家可以到 Prezi 官網上面有許多範例去親自體驗一下。
http://prezi.com/

第五個演講者 Manuel Lima

他談的是網路與資料的視覺化方法。
基本上,沒辦法用敘述的
也是請大家到他的網站上去參觀。
http://www.visualcomplexity.com/vc/

最後一位演講者 David Deutsch (量子物理學家)

稟持著量子物理學家一貫的風格,我完全抓不到他演講的內容。
最後 Chris 問他,對於量子電腦的看法。
他回答,他是理論量子計算學家,因此對於量子計算理論會來得比真正建造量子電腦來得有熱誠。
所以他對於量子電腦所知不多。但是,未來量子電腦應該會有顯著的發展。
Chris 又問到平行宇宙,宿命論與自由意志的問題。我們真的擁有自由意志,可以選擇所要存在的宇宙嗎?
David 回答,不行。因為我們是以不同的「比例」、「同時」的存在於所有的宇宙中。
但是我們仍有「自由意志」,可以控制我們存在不同宇宙中的「比例」。

熊柏凱
Bill Hsiung